Geef Noord de RUIMTE!

Groene initiatieven verbinden bewoners in Nijmegen Noord. Dit platform is opgericht in november 2015. Samen willen we:

  • het belang uitdragen voor Lent en Nijmegen-Noord van een groene en gezonde leefomgeving met aandacht voor lokaal voedsel.
  • Ruimte voor- en het behoud van bestaande locaties en groene initiatieven die dit belang vertegenwoordigen.
  • Groen als middel voor verbinden tussen bewoners.

Noord plattegrond

Er is een pamflet ontwikkeld waarmee de bovengenoemde signalen in woord en beeld zijn uitgedrukt.

De volgende initiatieven zijn betrokken in dit platform: