Over ons

Een stukje Geschiedenis

 

Smitjesland

 

In 2013 ontstond bij een aantal bewoners uit Lent het idee om gezamenlijk een moestuin op te zetten. Tientallen mensen die graag gezamenlijk de handen uit de mouwen en de spade in de Lentse aarde wilden steken, richtten een moestuinvereniging op met de toepasselijke naam “De Lentse Aarde”. Een bestuur werd gekozen, statuten en het huishoudelijk reglement opgesteld en plannen gemaakt.

Begin 2014 kwam er een stuk land beschikbaar aan Smitjesland in Lent. Dit konden we dankzij de ondersteuning van de gemeente Nijmegen voor 5 jaar pachten in het kader van 'tijdelijk anders bestemmen'. Op vrijdag 14 maart 2014 is de moestuin feestelijk geopend.

Grondprincipe was en is om biologisch te tuinieren, dus wel met organische mest en compost, maar zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. 

Diverse werkgroepen hadden een taak onder hun hoede, zoals de werkgroepen onderhoud, evenementen en kennis. Zo zijn er workshops over composteren en bijen gehouden, al dan niet gecombineerd met een bbq met uiteraard oogst van eigen bodem.

Naast de moestuintjes was er ook een gezamenlijk stuk grond met een kruidentuin en een zitje.

De Lentse Aarde aan Smitjesland

Vanaf het begin was er veel aanloop was en de belangstelling van Lentenaren om mee te gaan doen met een eigen moestuin was erg groot. Al snel was de moestuin te klein. In het najaar van 2015 werd uitgebreid en uiteindelijk hadden meer dan 100 huishoudens uit Lent een eigen moestuintje aan Smitjesland.  

In 2019 liep de pachttermijn af, moest alles worden leeggeruimd (drie volle, grote containers!) en werd er afscheid genomen van de oude tuin.

Drie Containers vol Birgit, Patricia en Anne-Rie nemen afscheid

 

 

Een nieuw begin: Doorniks Hof

In goed overleg met de gemeente Lingewaard en Park Lingezegen hebben we eind 2019 een paradijselijk complex weten te realiseren.

De nieuwe tuin, Doorniks Hof, bevindt zich vlakbij Huize Doornik en heeft het Openluchtklaslokaal als directe buur. Aan de andere kant ligt de dijk en dichter bij de ‘vrije’ natuur hadden we het niet kunnen treffen. Dat betekende dat er een aantal richtlijnen bij het tuinieren moet worden gevolgd die ontleend zijn aan de praktijk van de permacultuur.

Bij de opening werd gezongen en getuinierd door de kinderen van Het Talent.

Met man en macht werden honderden twijgen ingegraven.

De eerste plantjes!  

   

Louis meet nauwkeurig

Inmiddels zijn al die kale stokjes die toen in de grond werden gezet met de kinderen van Het Talent serieuze planten geworden.

Je herkent het voormalige weiland niet meer terug. In een rijke omgeving met veel variatie aan planten, bomen en dus ook veel (soorten) vogels is in twee jaar een complex ingevuld waar we hopelijk nog tot in lengte van jaren kunnen blijven tuinieren.

Een waar paradijs!